تبلیغات

محصولات ویژه

قیمت : 40000
کد محصول : 1110
دستگاه قند خون آن كال اكسترا
قیمت : 45000
کد محصول : 1109
دستگاه قند خون امپرور
قیمت : 45000
کد محصول : 1106
دستگاه قند خون گلوكودكتر
قیمت : 40000
کد محصول : 1313
دستگاه فشار سنج عقربه اي easy life
قیمت : 45000
کد محصول : 1069
نوار تست قند خون امپرور
قیمت : 38000
کد محصول : 1068
نوار قند خون major II
قیمت : 53000
کد محصول : 1066
نوارقندخون الگانس
قیمت : 13000
کد محصول : 1448
زيرانداز بيمار
قیمت : 20000
کد محصول : 1442
گوشي پزشكي
قیمت : 20000
کد محصول : 1441
گيج فشارخون
قیمت : 15000
کد محصول : 1440
كاف پارچه اي
قیمت : 17000
کد محصول : 1439
كاف لاستيكي
قیمت : 17000
کد محصول : 1438
پوار فشارخون
قیمت : 15000
کد محصول : 1415
روپوش سفيد پزشكي
قیمت : 3000
کد محصول : 1398
دستكش جراحي
قیمت : 23000
کد محصول : 1397
دستكش لاتكس
قیمت : 3500
کد محصول : 1382
چسب كاغذي 2/5*9
قیمت : 1200
کد محصول : 1381
چسب كاغذي 1/25*9
قیمت : 500
کد محصول : 1311
ليوان حجامت
قیمت : 250
کد محصول : 1321
گاز استريل
قیمت : 69000
کد محصول : 1034
نوارقندخون اكيوچك پرفورما
قیمت : 45000
کد محصول : 1036
نوارقندخون ايزي گلوكو
قیمت : 700
کد محصول : 1040
سرسوزن قلم انسولين 5mm pic
قیمت : 750
کد محصول : 1039
سرسوزن قلم انسولين 6mm pic
قیمت : 750
کد محصول : 1038
سرسوزن قلم انسولين 4mm pic
قیمت : 19500
کد محصول : 1041
نوارقندخون اكسي چك
قیمت : 8000
کد محصول : 1042
لانست 4 پر
قیمت : 8000
کد محصول : 1043
لانست 2 پر
قیمت : 28000
کد محصول : 1044
لانست 4 پر ژاپني
قیمت : 43000
کد محصول : 1032
نوار قند خون دكتر گلوكو
قیمت : 29000
کد محصول : 1030
نوار قند خون بايونيم
قیمت : 73000
کد محصول : 1029
دستگاه قند خون بايونيم GM110
قیمت : 44000
کد محصول : 1004
نوار قند خون IME-DC
قیمت : 40000
کد محصول : 1005
نوار قند خون استار
قیمت : 30000
کد محصول : 1006
نوار قند خون آن كال پلاس
قیمت : 60000
کد محصول : 1007
نوار قند خون گلوکوکارد 01
قیمت : 52000
کد محصول : 1009
نوار قند خون اكيوچك اكتيو
قیمت : 135000
کد محصول : 1012
دستگاه قندخون گلوكوكارد01