تبلیغات

محصولات ویژه

قیمت : 40000
کد محصول : 1110
دستگاه قند خون آن كال اكسترا
قیمت : 25000
کد محصول : 1109
دستگاه قند خون امپرور
قیمت : 35000
کد محصول : 1106
دستگاه قند خون گلوكودكتر
قیمت : 230000
کد محصول : 1490
دستگاه فشار سنج مچي امرن RS3
قیمت : 180000
کد محصول : 1489
دستگاه فشار سنج مچي امرن RS2
قیمت : 20000
کد محصول : 1073
دستگاه تست قند خون STAR
قیمت : 40000
کد محصول : 1313
دستگاه فشار سنج عقربه اي easy life
قیمت : 34000
کد محصول : 1069
نوار تست قند خون امپرور
قیمت : 35000
کد محصول : 1068
نوار قند خون major II
قیمت : 39000
کد محصول : 1066
نوارقندخون الگانس
قیمت : 2000
کد محصول : 1459
كيسه ادرار صليبي
قیمت : 13000
کد محصول : 1448
زيرانداز بيمار
قیمت : 12000
کد محصول : 1444
دستگاه بادكش 6ليوانه
قیمت : 15000
کد محصول : 1442
گوشي پزشكي
قیمت : 12000
کد محصول : 1441
گيج فشارخون
قیمت : 8000
کد محصول : 1440
كاف پارچه اي
قیمت : 10000
کد محصول : 1439
كاف لاستيكي
قیمت : 8000
کد محصول : 1438
پوار فشارخون
قیمت : 450
کد محصول : 1419
سوند نلاتون
قیمت : 2300
کد محصول : 1418
سوند فولي
قیمت : 15000
کد محصول : 1415
روپوش سفيد پزشكي
قیمت : 12000
کد محصول : 1405
گاز طبي
قیمت : 2000
کد محصول : 1398
دستكش جراحي
قیمت : 14000
کد محصول : 1397
دستكش لاتكس
قیمت : 2000
کد محصول : 1382
چسب كاغذي 2/5*9
قیمت : 1200
کد محصول : 1381
چسب كاغذي 1/25*9
قیمت : 50000
کد محصول : 1046
دستگاه قند خون دكترگلوكو
قیمت : 400
کد محصول : 1311
ليوان حجامت
قیمت : 200
کد محصول : 1321
گاز استريل
قیمت : 42000
کد محصول : 1033
نوارقندخون گلوكوپلاس
قیمت : 57000
کد محصول : 1034
نوارقندخون اكيوچك پرفورما
قیمت : 33000
کد محصول : 1036
نوارقندخون ايزي گلوكو
قیمت : 500
کد محصول : 1037
سرسوزن قلم انسولين 8mm pic
قیمت : 550
کد محصول : 1040
سرسوزن قلم انسولين 5mm pic
قیمت : 600
کد محصول : 1039
سرسوزن قلم انسولين 6mm pic
قیمت : 650
کد محصول : 1038
سرسوزن قلم انسولين 4mm pic
قیمت : 16500
کد محصول : 1041
نوارقندخون اكسي چك
قیمت : 35000
کد محصول : 1032
نوار قند خون دكتر گلوكو
قیمت : 23000
کد محصول : 1030
نوار قند خون بايونيم
قیمت : 37000
کد محصول : 1004
نوار قند خون IME-DC
قیمت : 37000
کد محصول : 1005
نوار قند خون استار
قیمت : 20000
کد محصول : 1006
نوار قند خون آن كال پلاس
قیمت : 49000
کد محصول : 1007
نوار قند خون گلوکوکارد 01
قیمت : 52000
کد محصول : 1009
نوار قند خون اكيوچك اكتيو