تبلیغات

« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 2 اسفند 1393 |

آزمایشات تشخیص دیابت

آزمایشات زیر در تشخیص دیابت بکار می روند :

·    آزمایش قند خون پلاسما در حالت ناشتا (FPG)

 اندازه گیری قند خون بعد از حداقل هشت ساعت ناشتا. این آزمایش برای تشخیص دیابت یا پیش دیابت (pre-diabetes یا  دیابت نهان) استفاده می شود.

·   آزمایش تحمل گلوکز خوراکی

میزان قند خون را بعد از حداقل هشت ساعت ناشتا و سپس دو ساعت بعد از خوردن محلول حاوی گلوکز نشان می دهد، این آزمایش برای تشخیص دیابت یا پیش دیابت استفاده می شود.

·   آزمایش گلوکز پلاسمای رندوم

پزشک شما بدون توجه به زمان خوردن آخرین وعدۀ غذایی شما ،قند خونتان را اندازه می گیرد.این آزمایش همراه با علائم و نشانه های دیگر می تواند تنها در تشخیص دیابت،  نه برای تشخیص پیش دیابت استفاده شود.