تبلیغات

« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 2 اسفند 1393 |شخص است که کنترل دیابت بسیار چالش برانگیز است. دیابت
 دارای ماهیت پیش رونده است و برای کنترل آن پله های درمان مختلفی وجود دارد. ابت

پله اول کنترل دیابت نوع دو شامل کاهش وزن و تعدیل برنامه غذایی و ورزشی می باشد. این مرحله بخصوص برای افراد پیش دیابتی (که قند ناشتا معادل 100 تا 125می باشد) بسیار حیاتی است و می تواند شروع دیابت آنها را تا چندین سال به تعویق بیندازد. 
پله دوم کنترل دیابت نوع دو شامل استفاده از داروهای خوراکی است.
پله سوم کنترل دیابت شامل شروع انسولین می باشد. استفاده از انسولین به این معنا است که شما وسیله دیگری را برای کنترل دیابت بکار برده اید. این که افراد دیابتی نوع 2 پس از چند سال دیابتی بودن باید انسولین تزریق کنند، به بسیاری از فاکتورها بستگی دارد. در مطالعه ای مشخص شد که بعد از 10 سال از دیابتی بودن 50 درصد افراد دیابتی نیازمند انسولین می شوند. 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی اگر فرد در مرحله پیش دیابتی هم باشد
، علاوه بر تغییر شیوه زندگی از داروهایی چون مت فورمین هم استفاده می شود و بسیاری از افراد دیابتی نوع 2 هم تقریبا از ابتدای تشخیص از انسولین استفاده می کنند. شروع زودتر انسولین در مقابل شروع دیررس به معنای کمک به سلامت بیشتر سلول های بتای لوزالمعده می باشد و از تحلیل سریع آن پیشگیری می کند. در بسیاری موارد کنترل بهتر قند در کاهش عوارض احتمالی مانند بیماری کلیه، اختلال دید و قطع عضو پیشگیری می کند.