تبلیغات

« بازگشت به لیست مقالات | ﺳﻪشنبه 7 بهمن 1393 |

فشارخون با دو عدد که یکی را عدد بالا یا (systolic) و دیگری را عدد پایین یا (diastolic) نامدارند، سنجیده می شود و میزان متعادل این دو عدد به شرح زیر است:

میزان نرمال یا طبیعی کمتر از 120 و بیشتر از 80 (120/80)
قبل از مرحله افزایش فشارخون عدد بالا بین 120 تا 139 و عدد پایین بین 80 تا 89
فشارخون بالا مرحله یک عدد بالا بین 140 تا 159 و عدد پایین بین 90 تا 99
فشارخون بالا مرحله دو عدد بالا 160 و بالاتر و عدد پایین 100 و بالاتر

افرادیکه فشارخونشان بالاتر از حد نرمال است می بایست، برای پیداکردن درمان و پایین آوردن فشارخون به پزشک مراجعه کنند.