تبلیغات

« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 25 آبان 1396 |

تعریف:از بین رفتن قوس كف پا و پاشنه به سمت والگوس رانده شده و مچ پا پونیت pronate می شود.
علل
:

     چرخش مچ پا به بیرون
     چرخش پنجه پا  به داخل
     كوتاهی و كشیدگی تاندون آشیل
     والگوس زانو
     والگوس پاشنه و pronation مچ پا.