تبلیغات

« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 25 آبان 1396 |

يكي از عوارض مهم ديابت پاي ديابتي است.ديابت به دلايل اختلالات عروقي و اعصاب محيطي بيمار را مستعد زخم پا  مي كند .عدم توجه به علائم پاي ديابتي منجر به قطع پا خواهد شد. از هر 100 بيمار ديابتي 5تا 7 نفر از آنها دچار زخم پاي ديابتي مي شوند و  يك نفر آنها دچار قطع عضو خواهند شد.اين عارضه قابل پيشگيري است.

درگيري اعصاب محيطي حس پا را كاهش و بدليل عدم حس بيمار از وضعيت پا زخم پاي ديابتي بوقوع مي پيوندد.درگيري عروق خونرسان به پا باعث اختلال در تغذيه پا و درنهايت زخم پاي ديابتي خواهد شد.

                       چه بايد كرد:
 

 • معاينه پا بصورت روزانه و توجه به هر گونه تورم قرمزي و خارش در پا
 • معاينه دوره اي توسط متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي و متخصصين پا
 • بررسي حس پا توسط متخصصين
   
 • بررسي وضعيت عروق توسط متخصصين
 • ورزش درماني تحت نظر متخصص
 • اصلاح كفش و كفي
   

                      انجام توانبخشي شامل:

 • برنامه تعادلي و تحريك اعصاب حس فضايي و تعادل
 • فيزيوتراپي مناسب
   
 • توانبخشي قلبي ريوي
 • كاردرماني مناسب
 • ورزشهاي برنامه ريزي شده