تبلیغات

12مجموع 38 مقاله

استفاده از انسولین به معنای آن است که دیابت به طور ناامید کننده ای در حال بدتر شدن است؟

می ‌گویند انسولین چاق می‌ کند. صحت دارد؟

بعضی‌ ها می‌ گویند انسولین ممکن است باعث نابینایی شود. آیا درست است؟

چگونه چرخش در تزریق انسولین را انجام دهم؟

برای جلوگیری از تغییر شکل محل تزریق انسولین (لیپودیستروفی) چه کار کنم؟

من هر سرنگ یا سر سوزن را چند بار می توانم استفاده کنم؟

من با چه زاویه ای باید تزریق انسولین را انجام دهم؟

آیا من مدت زمان تزریقم مناسب است؟

آیا من درست تزریق می کنم؟

آیا همه دستگاه ها این قابلیت را دارند که از AST استفاده کنند؟

آیا نتایج قند خون با نوک انگشتان متفاوت است؟

چرا برای تست قند خون بیشتر از نوک انگشتان استفاده می شود؟

مزایای AST چیست؟

آیا از جاهایی غیر از نوک انگشت هم می توان قند گرفت؟

آیا انگشتان مختلف دست، قند متفاوتی دارند؟

کدگذاری نادرست تا چه میزان روی عدد قند دستگاه اثر می گذارد؟

آیا باید قبل از تست از الکل استفاده کنم؟

آیا توصیه استانداردی برای انتخاب انگشتان وجود دارد؟

آیا فقط یک بار باید از سوزن قلم لنست استفاده کرد؟

آیا مجاز است که پس از ضربه قلم لنست، انگشت برای خروج خون بیشتر فشار داده شود؟

12مجموع 38 مقاله