تبلیغات

محصولات ویژه

قیمت : 0
کد محصول : 1110
دستگاه قند خون آن كال اكسترا
قیمت : 45000
کد محصول : 1107
دستگاه قند خون ماژور
قیمت : 11500
کد محصول : 1102
مربای هویج بدون قند كامور
قیمت : 11500
کد محصول : 1101
مربای آلبالو بدون قند كامور
قیمت : 19500
کد محصول : 1098
عسل طبیعی کامور
قیمت : 19500
کد محصول : 1097
پودر شيرين كننده بيلو
قیمت : 11500
کد محصول : 1094
مربای توت فرنگي بدون قند كامور
قیمت : 11500
کد محصول : 1093
مربای بالنگ بدون قند كامور
قیمت : 700
کد محصول : 1084
سرنگ انسولين 100واحدي BD
قیمت : 7000
کد محصول : 1083
نمك كم سديم كيميا
قیمت : 115000
کد محصول : 1313
دستگاه فشار سنج عقربه اي easy life
قیمت : 70000
کد محصول : 1069
نوار تست قند خون امپرور
قیمت : 0
کد محصول : 1068
نوار قند خون major II
قیمت : 56000
کد محصول : 1066
نوارقندخون الگانس
قیمت : 20000
کد محصول : 1064
اتولانست چيني
قیمت : 30000
کد محصول : 1441
گيج فشارخون
قیمت : 700
کد محصول : 1061
سرنگ انسولين BD
قیمت : 16800
کد محصول : 1059
قند حبه ای بدون قند كامور
قیمت : 19400
کد محصول : 1054
شکر 300 گرمی با سوکرالوز كامور
قیمت : 10500
کد محصول : 1052
پولكي زنجبيلي بدون قند كامور
قیمت : 10500
کد محصول : 1051
پولكي پرتقالي بدون قند كامور
قیمت : 10800
کد محصول : 1050
پولكي زعفراني بدون قندكامور
قیمت : 135000
کد محصول : 1034
نوارقندخون اكيوچك پرفورما
قیمت : 0
کد محصول : 1036
نوارقندخون ايزي گلوكو
قیمت : 550
کد محصول : 1040
سرسوزن قلم انسولين 5mm pic
قیمت : 650
کد محصول : 1039
سرسوزن قلم انسولين 6mm pic
قیمت : 690
کد محصول : 1038
سرسوزن قلم انسولين 4mm pic
قیمت : 0
کد محصول : 1041
نوارقندخون اكسي چك
قیمت : 6000
کد محصول : 1042
لانست 4 پر
قیمت : 6000
کد محصول : 1043
لانست 2 پر
قیمت : 0
کد محصول : 1032
نوار قند خون دكتر گلوكو
قیمت : 65000
کد محصول : 1030
نوار قند خون بايونيم
قیمت : 16000
کد محصول : 1019
قرص فشاری جایگزین شکر كامور
قیمت : 10500
کد محصول : 1017
پولکي کنجد بدون قند كامور
قیمت : 0
کد محصول : 1004
نوار قند خون IME-DC
قیمت : 70000
کد محصول : 1005
نوار قند خون استار
قیمت : 0
کد محصول : 1006
نوار قند خون آن كال پلاس
قیمت : 0
کد محصول : 1007
نوار قند خون گلوکوکارد 01
قیمت : 120000
کد محصول : 1009
نوار قند خون اكيوچك اكتيو
قیمت : 200000
کد محصول : 1011
دستگاه قندخون گلوكوكارد01 ميني
قیمت : 10500
کد محصول : 1015
آبنبات آلبالو بدون قند كامور
قیمت : 15800
کد محصول : 1016
آبنبات آجيلي بدون قند كامور